Pszichofiziológiai labor

A pszichofiziológiai laborunk a PTE TTK épületébenműködik. A laborunk kutatási témájának elsődleges célja a magasabb rendű idegi tevékenységek - mint percepció, anticipáció, jutalomértékelés, döntési folyamatok - idegélettani jellegű vizsgálata a pszichofiziológia módszertárával, a kognitív működések neurofiziológiai (EEG) korrelátumainak vizsgálata szomatoszenzoros, auditoros valamint vizuális célinger-felismerés során. Laborunkban több kutatási irány is megjelenik:

1. Technikai megközelítés: EEG, EMG, ECG, magatartásvizsgálatok. Alkalmazott kutatási irány: nem-ionizáló elektromágneses terek hatása a kognitív folyamatokra emberben.

Vizsgálatainkban kimutattuk, hogy a mobiltelefonok elektromágneses tere nincs kimutatható hatással a spontán agyi elektromos aktivitás (EEG) és az auditoros kiváltott válasz (AEP) hullámkomponenseire, illetve a figyelmi működésekkel korreláló idegrendszeri aktivitásokra (pl. MMN).

A telefonos rendszer mellé fejlesztettünk egy napjainkban gyorsan terjedő vezeték nélküli információtovábbító technológián (Wi-Fi) alapuló besugárzó rendszert. Ezt a rendszert alkalmassá tettük élettani vizsgálatok kivitelezésére.

2. Olyan teszt-csomagok fejlesztése, amelyek egyszerű inger-diszkriminációs, valamint arcfelismeréssel kapcsolatos feladatok vizsgálatára. Létrehoztunk egy arc-adatbázist, amelyben a személyek arcáról készült képeket standardizáltuk. EEG vizsgálataink során megállapítottuk, hogy különböző arckifejezésekhez különbözőképpen adaptálódunk.

3. Thermalis nocicepció humán vizsgálata: céljai 1) olyan új, általános érvényű műszeres eljárások kidolgozása és validálása, ami alkalmas az akut és krónikus fájdalomszindróma kísérletes vizsgálatára; 2) későbbi gyógyszeriparban is alkalmazható tesztcsomagok kidolgozása állatkísérletes modellben és emberben. Technikai megközelítés: mechanikai és termális hiperalgézia-mérőműszer fejlesztése és fájdalomcsillapító hatás igazolására patkány- és majomkísérletekben. Alkalmazott kutatási irány: újonnan kifejlesztett gyógyszerhatású vegyületek antihiperalgéziás hatóerejének vizsgálata patkányban és majomban. Statikus mágneses terek hatása a fájdalom percepcióra egészséges emberi populáción.

A munka során kifejlesztettünk egy telemetrikus műszert hőmérsékleti fájdalomküszöb-mérések (TPT) céljára, amellyel kimutattuk, hogy a statikus mágneses tér emeli a hőmérsékleti fájdalomküszöböt.

Legutóbbi publikációk

2020

Vecsei, Z., Knakker, B., Juhász, P., Thuróczy, G., Trunk, A., & Hernádi, I. (2018). Short-term radiofrequency exposure from new generation mobile phones reduces EEG alpha power with no effects on cognitive performance. SCIENTIFIC REPORTS8(1). http://doi.org/10.1038/s41598-018-36353-9

Vecsei, Z., Knakker, B., Juhász, P., Thuróczy, G., Trunk, A., & Hernádi, I. (2018). Short-term radiofrequency exposure from new generation mobile phones reduces EEG alpha power with no effects on cognitive performance. SCIENTIFIC REPORTS8(1). http://doi.org/10.1038/s41598-018-36353-9

Vecsei, Z., Thuroczy, G., & Hernadi, I. (2018). The Effect of a Single 30-Min Long Term Evolution Mobile Phone-Like Exposure on Thermal Pain Threshold of Young Healthy Volunteers. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH15(9). http://doi.org/10.3390/ijerph15091849

Vecsei, Z., Thuroczy, G., & Hernadi, I. (2018). The Effect of a Single 30-Min Long Term Evolution Mobile Phone-Like Exposure on Thermal Pain Threshold of Young Healthy Volunteers. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH15(9). http://doi.org/10.3390/ijerph15091849

Zentai, N., Csathó, Á., Trunk, A., Fiocchi, S., Parazzini, M., Ravazzani, P., … Hernádi, I. (2015). No Effects of Acute Exposure to Wi-Fi Electromagnetic Fields on Spontaneous EEG Activity and Psychomotor Vigilance in Healthy Human Volunteers. RADIATION RESEARCH184(6), 568–577. http://doi.org/10.1667/RR13896.1