Kutatócsoportunk tagjai a 2020/2021-es őszi félévben az alábbi kurzusok oktatásában vesz részt:

1. PTE BTK Viselkedéselemző (BA):

- A pszichológia biológiai alapjai I. (nappali, levező)

- Biological Basic Knowledge I. 

 

2. PTE BTK Pszichológia Doktori Iskolájában, a PTE ÁOK Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolában, a PTE TTK Biológus/Biológia tanári (BSc, MSc, osztatlan), a PTE TTK Biológia doktori iskoláiban MSc és PhD szinten:

- A kognitív idegtudomány aktuális kérdései

- Neuroelektrofiziológiai módszerek a pszichológiában

- Behavioral Neuroscience I.

 

3. Szervezőként és óraadóként részt veszünk a Munkahelyi Állatjóléti Bizottság által évente tartott Állatkísérlete elmélete és gyakorlata c. kurzuson.